Contact us

Zhejiang Hangbao Special Film Factory

Contact :Chuncai Zhu, Rongsheng Mo
Tel:
+86-571-86407873, +86-571-86408385
Fax: +86-571-86407873, +86-571-86408385
Email:
[email protected]

Hangzhou Xinyin Food-packing Material Factory

Contact: Shengwei Zhang
Tel: +86-571-86402813
Fax: +85-571-86409312
Email:[email protected]


Hangzhou Terrazzo Factory Hangzhou Granite Plates Factory

Contact: Fu Gao, Xiangyang Dong
Tel: +86-571-86409766, +85-571-86409768
Fax: +86-571-86409312
Email: [email protected]

Hangzhou Wanli Synthetic Organic Chemical Factory

Contact: Guoqiao Ding, Rongsheng Xu
Tel: +86-571-86406055, +86-571-86406853
Fax:+86-571-86409312
Email: [email protected]


Hangzhou Hangbao Metal Material Co., Ltd.

Contact: Guoen Zhang
Tel: +86-571-86409194
Fax: +86-571-86409194, +86-571-86409312
Email: [email protected]


     
Name:  
Company:  
Country:  
Address:  
Zip:  
Tel:  
Fax:  
E-mail:  
Remark:  


 

ADD: 173 Airport Road, Hangzhou, Zhejiang, China
P. C.: 310017
TEL: (86)-571-86409312
FAX: (86)-571-86409312
Email:[email protected]